• Sairastuminen vuosiloman aikana ja omavastuu

  Työsuhdejuridinen konsultointi | Mika Pahlsten 5.4.2017

  Toisinaan käy huono tuuri ja työntekijä sairastuu vuosilomallaan. Huhtikuusta 2016 lähtien on lomalla sairastumiseen liittynyt omavastuuaika. Toisin sanoen työntekijä ei välttämättä ole oikeutettu siirtämään vuosilomaansa myöhempään ajankohtaan, vaikka sairastuminen olisikin päivänselvä tapaus.

 • Tiimityöskentelyn kehittäminen ja haasteet

  Osaamisen johtaminen | Leena Rautiainen 12.2.2017

  Tiimin jäsenten yhteispeli puhuttaa itseäni ja asiakkaita. Haastattelimme juuri kollegoideni kanssa pariakymmentä johtajaa kuullaksemme heidän ajatuksiaan organisaation kehittämisen tarpeesta kiihtyvässä muutoksessa. Vastauksissa toistuivat esimerkiksi toiveet yrittäjämäisyydestä, asiakasohjautuvuudesta sekä vastuusta ja valtuuttamisesta. Toivottiin, että tiimit toimisivat itsenäisesti ja että tiimin vetäjä ottaisi johtajuuden.

 • Erilaiset työsuhdemuodot

  Työsuhdejuridinen konsultointi | Mika Pahlsten 19.1.2017

  Vielä minun lapsuudessani, 1970 – ja 1980 –luvuilla, töissä käytiin valtaosin toistaiseksi voimassa olevissa kokoaikaisissa palvelussuhteissa. Yhdeksänkymmentäluvun laman myötä Suomi ajautui yhteen taloushistoriansa pahimmista kriiseistä ja tuolloin vakiintuivat monet nykytyöelämästä tutut käytänteet, jotka voisivat kovasti hämmästyttää 1960-luvun työmarkkinatoimijaa. Jo kultaisella kuusikymmenluvulla osa työntekijöistä oli osa-aikaisissa tai määräaikaisissa työsuhteissa, mutta käsitteet epätyypillinen työsuhde, silpputyö, vuokratyö, tarvittaessa työhön kutsuttava jne. olisivat hänelle todennäköisesti täyttä hepreaa.

 • Muutosvastarinta on yksi maassamme yleisimmin pesivistä lajeista

  Johtamisen kehittäminen | Leena Rautiainen 17.11.2016

  Kauan sitten, edellisellä vuosisadalla siis, sain tuoreena tietohallintopäällikkönä tehtäväkseni huolehtia uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta. Teinkin sen ripeästi, ohjelmatoimittajan kanssa systeemin pikaisesti tutustuttuani ja muutamia sisältömuutoksia myyntihenkilöstöltämme kysäistyäni. Mitä sen jälkeen tapahtui, ei enää hahmotu tarkkana mielessäni. Onneksi. Sen kuitenkin muistan, että kukaan ei suostunut käyttämään järjestelmää. Ja että suunnilleen kaikki takkusi ja oma optimistinen kulmat-suoriksi-lähestymistapani osoittautui täysin vääräksi.