Asiakkaat

SOK Palveluässä

SOK Palveluässä

SOK Palveluässä toteutti yhteistyössä Virvon kanssa palkkahallinnon tiimin toimintatapojen kehittämishankkeen, jossa muodostettiin käytäntöjä mm. päivittäisjohtamiseen, prosessien ongelmanratkaisuun sekä luotiin valmiuksia toiminnan analysointiin, kehittämiseen ja kehityshankkeiden toteutukseen jatkossa. Tiimin työkuormat tasaantuivat ja resursointi tehostui, työskentelystä tuli tasapainoisempaa ja joustavampaa; lisäksi tiimiläiset osallistuvat aktiivisemmin toiminnan kehittämiseen.

Tutustu Virvon palkanlaskennan palveluihin.