Neste Oil

Neste Oil toteutti yhteistyössä Virvon kanssa palkanlaskennan toiminnan arviointi- ja kehitysprojektin. Projektissa tunnistettiin palkanlaskennan nykytilan haasteet, määriteltiin haluttu visio ja tavoitetila sekä kartoitettiin faktapohjaisesti keskeiset kehityskohteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Toiminnan parantamiseksi tähtäävät toimenpiteet voidaan käynnistää tärkeysjärjestyksessä sekä niiden seuranta voidaan toteuttaa systemaattisesti.

Lue lisää Virvon palkanlaskennan palveluista.