Monetra

Monetra toteutti yhdessä Virvon kanssa monipuolisen johtamisen kehittämisen projektin, jossa tavoiteltiin esimiesvalmiuksien kehittymistä henkilökohtaisella tasolla, yhtenäistä toimintamallia esimiestyöhön sekä suunnitelmaa organisaation johtamisen rakenteista. Monetralaiset esimiehet osallistuivat henkilökohtaiseen coachingiin, jonka pohjana toimi esimiehille toteutettu 360°-arviointi, sekä yhteisiin esimiestyöpajoihin. Lisäksi organisaatiolle määriteltiin yhteisesti johtamisjärjestelmän raamit, johtamisen foorumit sekä yhtenäiset käytännöt operatiiviseen johtamiseen.